Wprowadzenie

 

Wielkie wydarzenia i wielkie obdarowanie łaskami skłania do śpiewu dziękczynnego Te Deum. Taki śpiew rozległ się na zakończenie czasu nawiedzenia, ale jego dźwięki nie mogą zamilknąć w następnych dniach i tygodniach. Słychać je będzie na różnych odcinkach życia parafii.

 

Pielęgnowanie i rozwój otrzymanych darów

Najważniejszym dziękczynieniem jest gorliwe pielęgnowanie darów, którymi Jezus Miłosierny obdarzył wspólnotę parafialną, a w niej poszczególne rodziny i indywidualne osoby. Pomocą w rozwoju tych darów są niewątpliwie postanowienia, które podejmowały poszczególnego osoby i rodziny, a także cała wspólnota parafialna.

Wśród tych parafialnych dzieł, które otrzymały szczególne wsparcie duchowe, by się pełniej rozwijać, jest samo nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Ma ono różne formy, ale najbardziej znaną jest wspólna modlitwa w trzecie piątki miesiąca. Ich ożywienie i ubogacenie, a także większe zaangażowanie członków wspólnoty, to równocześnie akt wdzięczności za otrzymane dary, jak i wielkie błaganie o dary miłosierdzia na każdym etapie życia.

Inne dzieło, które zapewne podjęła niejedna wspólnota, to poszerzenie godzin adoracji Najświętszego Sakramentu. Jezus jest godzien tego, aby Go adorować, gdyż to On jest Bogiem i Zbawicielem. Człowiek potrzebuje adoracji prawdziwego Boga, gdyż w przeciwnym razie będzie klękał przed bożkami. Ożywienie adoracji to jeden z piękniejszych owoców nawiedzenia obrazu i relikwii. Pomocą w rozwoju tego dzieła, zarówno w grupach dziecięcych, jak i grupach młodzieżowych oraz dorosłych, są materiały zamieszczone na stronie internetowej www.adoremus.pl.

Wielkim ubogaceniem dla parafii, a także dla rodzin i poszczególnych osób, pomagającym pielęgnować owoce nawiedzenia, jest dzielenie się osobistymi doświadczeniami duszpasterzy, katechetów, członków ruchów, osób czynnie zaangażowanych  w różnych odcinkach życia parafialnego. Zachęcamy do przesyłania krótkich lub dłuższych świadectw, a także materiałów przygotowanych w parafiach na czas nawiedzenia oraz na okres po nawiedzeniu. Teksty można przesyłać na adres podany na stronie internetowej.

 

Nabożeństwo dziękczynne w parafii

Warto rozważyć przeżycie nabożeństwa dziękczynnego za dar nawiedzenia obrazu i relikwii. Może być ono przeżyte nawet kilka miesięcy po przeżyciu tego błogosławionego czasu. Szczególnie zalecone jest nabożeństwo o charakterze godziny świadectwa. Propozycja takiej godziny świadectwa, z wypowiedziami uczestników Światowego Kongresu Miłosierdzia, została zamieszczona na tej podstronie. Wskazane jest, aby obok tamtych świadectw lub jako ich przedłużenie, pojawiły się świadectwa członków wspólnoty parafialnej, po których nastąpi modlitwa całej wspólnoty.

 

Rodzinne dziękczynienie

Ważne znaczenie mają również spotkania rodzinne, a wśród nich rodzinne dziękczynienie za dar nawiedzenia i wszystkich otrzymane łaski. Propozycja takiego rodzinnego wieczoru dziękczynienia znajduje się na tej podstronie .