Litanie

 

Litania do Miłosierdzia Bożego

Litania pochodzi z Dzienniczka św. Siostry Faustyny

 

POBIERZ nuty i tekst litanii:

doc ♦  pdf

 

Miłosierdzie Boże, wtryskujące z łona Ojca – ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, największy przymiocie Boga – ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, tajemnico niepojęta – ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, źródło tryskające z Trójcy Przenajświętszej – ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, niezgłębione przez żaden umysł ludzki ni anielski – ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, z którego tryska wszelkie życie i szczęście – ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, ponad niebiosa – ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, źródło cudów i dziwów – ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały – ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, zstępujące na świat w Osobie Słowa Wcielonego – ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, które wypłynęło z otwartej rany Serca Jezusowego – ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, zawarte w Sercu Jezusa dla nas, a szczególnie dla grzeszników – ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, niezgłębione w ustanowieniu Hostii świętej – ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła świętego – ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, w sakramencie chrztu świętego – ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, w usprawiedliwieniu nas przez Jezusa Chrystusa – ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam przez całe życie – ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, ogarniające nas szczególnie w godzinie śmierci – ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym – ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam w każdym momencie życia – ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, chroniące nas od ognia piekielnego – ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników zatwardziałych – ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, zdziwienie dla aniołów, niepojęte dla świętych – ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, niezgłębione we wszystkich tajemnicach Bożych – ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z wszelkiej nędzy – ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, źródło naszego szczęścia i wesela – ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas z nicości do bytu – ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, ogarniające wszystkie dzieła rąk Jego – ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, korono wszystkich dzieł Boga – ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, w którym wszyscy jesteśmy zanurzeni – ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, słodkie ukojenie dla serc udręczonych – ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, jedyna nadziejo dusz zrozpaczonych – ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, odpocznienie serc i pokoju wśród trwogi – ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, rozkoszy i zachwycie dusz świętych – ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, budzące ufność wbrew nadziei – ufamy Tobie.

 

Baranku Boży, który okazałeś największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu – przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy św. – wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze – zmiłuj się nad nami.

 

K: Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego.

W: Przeto Miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę.

 

Módlmy się:

Boże, którego Miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w miłosierdzie Swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym miłosierdziem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Króla Miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie na wieki wieków. Amen.

 

Litania do św. Faustyny

 

POBIERZ nuty i tekst litanii:

docpdf

 

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison,

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo – módl się za nami.

Święta Faustyno, żywy świadku miłosierdzia Ojca niebieskiego – módl się za nami.

Święta Faustyno, pokorna służebnico Jezusa – Wcielonego Miłosierdzia;

Święta Faustyno, posłuszne narzędzie Ducha Pocieszyciela;

Święta Faustyno, ufna córko Matki Miłosierdzia;

Święta Faustyno, powiernico orędzia o miłosierdziu Bożym;

Święta Faustyno, wierna sekretarko słów Jezusa Miłosiernego;

Święta Faustyno, wielka apostołko miłosierdzia Bożego;

Święta Faustyno, szafarko Boga bogatego w miłosierdzie;

Święta Faustyno, darze Boga dla całego świata;

Święta Faustyno, dostrzegająca dobroć Stwórcy w każdym stworzeniu;

Święta Faustyno, wielbiąca Boga w tajemnicy Wcielenia;

Święta Faustyno, uczestniczko męki i zmartwychwstania Pana;

Święta Faustyno, przewodniczko na drodze Jezusowego krzyża;

Święta Faustyno, spotykająca się z Jezusem w sakramentach świętych;

Święta Faustyno, zjednoczona z Oblubieńcem w swej duszy;

Święta Faustyno, olśniona miłosierdziem Boga w życiu Maryi;

Święta Faustyno, miłująca Kościół – Mistyczne Ciało Chrystusa;

Święta Faustyno, mocna prawdziwą wiarą;

Święta Faustyno, wytrwała niezłomną nadzieją;

Święta Faustyno, płonąca gorącą miłością;

Święta Faustyno, piękna prawdziwą pokorą;

Święta Faustyno, prosta dziecięcą ufnością;

Święta Faustyno, wzorze pełnienia woli Bożej;

Święta Faustyno, przykładzie ofiarnej służby;

Święta Faustyno, opiekunko troskliwa dusz kapłańskich i zakonnych;

Święta Faustyno, ochrono przed złem ludzi młodych i dzieci;

Święta Faustyno, nadziejo upadających i zrozpaczonych;

Święta Faustyno, umocnienie chorych i cierpiących;

Święta Faustyno, wspierająca ufność w sercach konających;

Święta Faustyno, ofiarująca się za grzeszników;

Święta Faustyno, zatroskana o zbawienie wszystkich ludzi;

Święta Faustyno, orędowniczko cierpiących w czyśćcu;

Święta Faustyno, prosząca o miłosierdzie Boga dla całego świata.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
– przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
– wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
– zmiłuj się nad nami.

 

K: Módl się za nami, święta Faustyno.

W: Abyśmy życiem i słowem głosili światu orędzie Miłosierdzia.

 

Módlmy się:

Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar życia i posłannictwa świętej Faustyny i za jej wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w postawie ufności wobec Ciebie i miłosierdzia względem bliźnich. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

 

Litania do bł. Jana Pawła II

 

POBIERZ nuty i tekst litanii:

docpdf

 

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison,

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo – módl się za nami.

Błogosławiony Janie Pawle,  – módl się za nami.

Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie;

Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka;

Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem;

Całkowicie oddany Maryi;

Przyjacielu Świętych i Błogosławionych;

Następco Piotra i Sługo sług Bożych;

Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary;

Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań;

Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej;

Gorliwy Miłośniku Eucharystii;

Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi;

Misjonarzu wszystkich narodów;

Świadku wiary, nadziei i miłości;

Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych;

Apostole pojednania i pokoju;

Promotorze cywilizacji miłości;

Głosicielu Nowej Ewangelizacji;

Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię;

Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia;

Papieżu Bożego miłosierdzia;

Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary;

Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba;

Bracie i Mistrzu kapłanów;

Ojcze osób konsekrowanych;

Patronie rodzin chrześcijańskich;

Umocnienie małżonków;

Obrońco nienarodzonych;

Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych;

Przyjacielu i Wychowawco młodzieży;

Dobry Samarytaninie dla cierpiących;

Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych;

Głosicielu prawdy o godności człowieka;

Mężu modlitwy zanurzony w Bogu;

Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata;

Uosobienie pracowitości;

Zakochany w krzyżu Chrystusa;

Przykładnie realizujący powołanie;

Wytrwały w cierpieniu;

Wzorze życia i umierania dla Pana;

Upominający grzeszników;

Wskazujący drogę błądzącym;

Przebaczający krzywdzicielom;

Szanujący przeciwników i prześladowców;

Rzeczniku i obrońco prześladowanych;

Wspierający bezrobotnych;

Zatroskany o bezdomnych;

Odwiedzający więźniów;

Umacniający słabych;

Uczący wszystkich solidarności.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

 

K: Módl się za nami, błogosławiony Janie Pawle.

W: Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

 

Módlmy się: Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa błogosławionego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.