Śpiewy

 

Gorąco zachęcamy duszpasterzy, aby zatroszczyli się o nauczenie w parafiach poniższych pieśni do Bożego Miłosierdzia (1–3), do Matki Bożej Miłosierdzia (4-5), do św. Faustyny (6–7) oraz do bł. Jana Pawła II (8–9). Nie zostały tu umieszczone śpiewy już ogólnie znane, jak Jezu, ufam Tobie lub O Krwi i Wodo oraz inne pieśni o bł. Janie Pawle II, dostępne na stronie internetowej archidiecezji krakowskiej. Większy wybór śpiewów o tej tematyce znajduje się w śpiewniku Do miłosierdzia Twego, wydanym przez wydawnictwo Misericordia, Kraków 2005.

 

1. Bądź uwielbiony, miłosierny Boże

Bądź uwielbiony Miłosierny Boże/wszechmocny Stwórco dobry nasz Panie/cześć Ci oddajem w największej pokorze/w Bóstwa Twojego tonąc oceanie.

2. Bądź uwielbiony Ty, w Trójcy Jedyny
Tak niezgłębiony i niepojęty
Ty co przebaczać umiesz wszystkie winy,
Trzykroć wołamy: Święty, Święty, Święty.

3. Bądź uwielbiony, miłosierny Boże,
Żeś zstąpić raczył z niebios na ziemię.
Wielbimy Ciebie w najgłębszej pokorze,
Żeś tak wywyższył całe ludzkie plemię.

4. Bądź uwielbiony w miłosierdzia dziele
Przez wszystkie serca Tobie zawsze wierne,
Które Cię wielbią tu w Twoim Kościele,
A którym dałeś życie nieśmiertelne.

5. Bądź uwielbiony Stwórco nasz i Panie
Przez wszechświat, który wielbi Cię w pokorze,
Dziękujmy Stwórcy, ile sił nam stanie
I wysławiajmy Miłosierdzie Boże!

 

2. Prowadź nas Duchu prawdy

Prowadż nas Duchu Prawdy drogami miłosierdzia/1.Ukaż w krzyżu Chrystusa/grzech przez nas popełniony/w żalu i przebaczeniu/człowiek jest ocalony.

2. Gdy Pan nasz zmartwychwstały
Ciebie w darze przynosi,
ogniem rozpalasz serca
nadzieję światu dajesz.

Prowadź nas, Duchu Prawdy...

3. Rozniecaj iskrę łaski,
mocą łamania Chleba,
niech Miłosierdzie Boże
da ziemi piękno nieba.

Prowadź nas, Duchu Prawdy...


3. Zmiłuj się nade mną

1.Zmiłuj się nade mną w miłosierdziu swoim/spojrzyj z miłością i z grzechów mnie obmyj/Ref.Jezu ufam Tobie miłosierny Boże/jeszcze raz mi przebacz błagam Cię w pokorze.

2. Daj mi serce nowe i radość sumienia,
przywróć nadzieję Twego przebaczenia.

Jezu, ufam Tobie...

3. Dawnych naszych grzechów nie pamiętaj, Panie,
wspomnij na Twoje wielkie zmiłowanie.

Jezu, ufam Tobie...


4. Miłosierna Matko Boża

 

Ref.Miłosierna Matko Boża 3x przyczyń się za nami/1.O Matko Miłosierdzia oto my dzieci Twoje/racz zlać na dusze nasze błogosławieństw zdroje.

2. O, Matko Miłosierdzia, oto my pielgrzymi,
prowadź nas drogą łaski na tej biednej ziemi.

Miłosierna Matko Boża...

3. O, Matko Miłosierdzia, oto my grzesznicy,
niech nam Syn Twój jedyny grzechów nie policzy.

Miłosierna Matko Boża...


5. O Matko miłościwa

O Matko miłościwa Pani litościwa/Panno urodziwa Maryja! módl się za nami.

2. Tyś świata podziwienie,
grzesznych wybawienie,
smutnych pocieszenie.
Maryja! Módl się za nami.

3. Nie masz po Bogu w niebie
pewniejszej, krom Ciebie,
nadziei w potrzebie.
Maryja! Módl się za nami.

4. Przybądź nam gdy pomrzemy,
a na sąd staniemy,
łaski Twej pragniemy.
Maryja! Módl się za nami.

5. Zjednaj nam zlitowanie,
z Tobą królowanie,
dajże nam to Panie.
Maryja! Módl się za nami.

 

6. Bądź pozdrowiona, Święta Faustyno

Ref.Bądź pozdrowiona święta Faustyno/wzorem nam jesteś świętości/wspieraj nas wspieraj swoją przyczyną/u tronu Boga miłości/1.Jezus ciebie wybrał jako swe narzędzie/byś głosiła wszystkim Jego miłosierdzie.

2. On cię wspierał łaską, tyś jak małe dziecię
ufność w Nim złożyła, tak jak nikt na świecie.

Bądź pozdrowiona...

3. Wierna Jego woli, nie myśląc o sobie,
życiem wyśpiewałaś „Jezu, ufam Tobie!”

Bądź pozdrowiona...


7. Inwokacja ku czci świętej Faustyny

Świeta Faustyno/Apostołko Bożego Miłosierdzia/módl się za nami.

 

8. Inwokacja ku czci błogosławionego Jana Pawła II

Janie Pawle drugi/Apostole miłosierdzia Bożego/módl się za nami.

 

9. Oddany Maryi

Oddany Maryi i Sługo miłosierdzia/Janie Pawle Wielki wstawiaj się za nami!/1.Ojcu przedwiecznemu który wszystko stworzył/Chrystusowi Panu który nas odkupił/Świętemu Duchowi co w nas zamieszkuje/polecaj z miłością pielgrzymów tej ziemi.

2. Do najlepszej Matki i Królowej świata
Zasłuchanej w Słowo, stojącej pod krzyżem,
Której zawierzyłeś całe swoje życie,
Prowadź nas grzeszników spragnionych świętości.

3. Za Kościół Chrystusa, żyjący w rodzinie,
Zgromadzony Słowem, umocniony Chlebem,
Za wszystkich posłanych, namaszczonych krzyżmem,
Oręduj wytrwale przed Obliczem Pana.

4. Pomóż kochać Boga, całym naszym sercem,
miłować bliźniego jak samego siebie,
Naucz adorować i uwielbiać Pana,
teraz i w wieczności, do której dążymy.