Komentarze

 

POBIERZ tekst:

doc pdf

 

Msza na zakończenie nawiedzenia

 

PROCESJA Z DARAMI

Propozycja komentarza:

Rozpoczyna się procesja z darami. Dziś ma ona szczególny charakter. Długo przygotowywaliśmy te dary i są one wielkie, jak nakazuje nam hojność serca. Podjęliśmy większą troskę o to, aby spełnić wymaganie Chrystusa: „Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj!” (Mt 5,23-24).

Przedstawiciele wspólnoty niosą dar pieniężny, jako dar miłosierdzia od wszystkich członków parafii dla potrzebujących (podać informację, na jaki cel ten dar będzie przeznaczony).

W procesji niesiona jest „Księgę Nawiedzenia”, w której zapisane zostały czyny miłosierdzia i dobre postanowienia, podjęte przez dzieci, młodzież i dorosłych. Składając naszą ofiarę w ręce Boga prosimy Go, aby dał nam siły do wypełnienia przyjętych zobowiązań.

Procesję z darami zamyka delegacja niosąca chleb i wino, które staną się Ciałem i Krwią Chrystusa. W nich kryje się dar naszych serc i pełnia naszego zawierzenia się Bogu przez Chrystusa w Duchu Świętym.

Włączmy się w ten liturgiczny obrzęd przez śpiew pieśni.

 

AKT OFIAROWANIA MIŁOSIERDZIU BOŻEMU

 

Wprowadzenie:

W tym szczególnym czasie, który przeżywaliśmy, powtarzaliśmy wiele razy akt zawierzenia Miłosierdziu Bożemu. Czynili to dorośli, młodzież, chorzy, a także dzieci. Bożemu Miłosierdziu zawierzaliśmy wszystkie sprawy naszej wspólnoty. Każdy z tych aktów był piękny i bogaty w treść. Teraz pragniemy wszystkie te akty zjednoczyć we wspólnym zawierzeniu Bogu. Z wielu aktów oddania powstaje jeden, podobnie jak z wielu ziaren powstaje jeden chleb. Ten wspólny akt zawierzenia jest dla nas ważny również dlatego, że jako pierwszy wypowiedział go bł. Jan Paweł II. Łączymy się więc z nim i z wszystkim, którzy w różnych częściach świata powtarzają jego słowa.

 

Akt zawierzenia świata (Jan Paweł II – 17.08.2002)

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.

Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei.

Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Amen.

 

Śpiew: Jezu, ufam Tobie.

 

 

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

 

Propozycja komentarza:

Jednym z owoców przygotowania do nawiedzenia oraz jego przeżycia była łaska pełniejszego odkrycia swego miejsca we wspólnocie parafialnej przez wielu jej członków. Są wśród nich ci, którzy chcą potwierdzić swoje dotychczasowe zaangażowanie w posługę ewangelizacyjną, charytatywną, muzyczną, spełnianą w grupach i ruchach odnowy. Są także osoby, które teraz usłyszały wezwanie do gorliwszego włączenia się w życie wspólnoty parafialnej. Stali się członkami żywego różańca, włączyli się w grupy adoracyjne, chcą bardziej zaangażować się w przygotowanie niedzielnej Eucharystii. Każdy z nas podjął jakieś dobre postanowienie, dzięki któremu łaska nawiedzenia będzie mogła się dalej rozwijać. Wszyscy więc otrzymają teraz, na zakończenie nawiedzenia specjalne błogosławieństwo, które umacnia ich w swoich decyzjach.