Pożegnanie obrazu i relikwii

 

POBIERZ tekst:

doc pdf

 

Po końcowym błogosławieństwie, kapłani i służba liturgiczna przechodzą przed obraz Jezusa Miłosiernego. Pożegnanie obrazu i relikwii ma następujący przebieg.

 

Komentator:

Wdzięczni za hojne dary, ofiarowane nam przez Boga w tym świętym czasie nawiedzenia, z radością śpiewajmy dziękczynne Te Deum.

 

Wszyscy:

Śpiew: Ciebie, Boga, wysławiamy.

Pod koniec śpiewu hymnu następuje okadzenie obrazu.

 

Ksiądz proboszcz:

Rozpalałeś, o Panie, w naszych sercach ogień, który płonie w Tobie i który spalał świętych wszystkich czasów i pokoleń. Pragniemy, by on nigdy nie zgasł, lecz coraz bardziej nas przemieniał i uzdalniał do okazywania miłosiernej miłości braciom przez czyn, słowo i modlitwę. Wśród znaków nawiedzenia, które pragniemy zachować w naszej parafii, będzie ogień lampionu, który płonął przed Twoim wizerunkiem w czasie naszych czuwań. Będziemy lampion zapalać szczególnie w czasie nabożeństw ku czci Twego Miłosierdzia. Bądź zawsze z nami, Panie, nasz Boże i Królu. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Przedstawiciel parafii przenosi lampion, który stał przez obrazem Jezusa Miłosiernego, na wyznaczone miejsce w prezbiterium.

 

Przedstawiciele parafii biorą obraz oraz relikwie i rozpoczyna się procesja w stronę samochodu-kaplicy. W tym czasie śpiewa się pieśni.