Uwagi wstępne

 

„Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia! – mówił Ojciec Święty Jan Paweł II w Łagiewnikach w czasie pielgrzymki w 2002 roku. – Na wszystkich kontynentach z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, które koi ludzkie umysły i serca, i rodzi pokój. Gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy”.

Nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego w parafii to czas refleksji nad tajemnicą miłosierdzia, otwierania serc ludzkich na Boże dary i rozpalania zapału apostolskiej gorliwości, by orędzie miłosiernej miłości nieść światu.

 

Przygotowanie duchowe parafii

Przygotowanie na ten niezwykły czas łaski powinno się rozpocząć wiele tygodni wcześniej. W szczególny sposób trzeba zwrócić uwagę na następujące elementy:

– Modlitwa o dobre przeżycie dnia nawiedzenia, podejmowana podczas Mszy Świętych i nabożeństw, a także w modlitwie rodzinnej i indywidualnej. Specjalna modlitwa „O dobre owoce czasu nawiedzenia” zamieszczona jest tutaj.

– Rekolekcje lub misje poświęcone tematyce miłosierdzia. Konieczne jest zgłębianie nauki Kościoła na ten temat, szczególnie encykliki bł. Jana Pawła II o Bożym miłosierdziu, a także ukazywanie znaczenia postawy miłosierdzia w naszym życiu.

– Ukazywanie członkom wspólnoty parafialnej głównych celów tego religijnego wydarzenia, aby każdy mógł w nim, przynajmniej duchowo, uczestniczyć. Chcemy zwrócić się do Boga z błaganiem o dar miłosierdzia oraz rozpalić w sercach wierzących ogień miłosierdzia, który mają oni nieść w swój świat.

 

Przygotowanie programu nawiedzenia

Bardzo ważnym zadaniem duszpasterzy i ich współpracowników jest dobre przygotowanie programu nawiedzenia obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii wielkich apostołów Bożego miłosierdzia. W programie tym należy przewidzieć celebracje Eucharystii, a także spotkania modlitewne.

Niniejsze opracowanie, zawierające teksty liturgiczne, służy przede wszystkim przygotowaniu i przeżyciu Eucharystii. Przewidywane są następujące celebracje:

– Msza Święta na rozpoczęcie nawiedzenia.

– Msza Święta w nocy. Zapraszamy na nią szczególnie tych, którzy nie mogli być na rozpoczęciu i nie mogą również przyjść na zakończenie nawiedzenia. Najczęściej Eucharystia ta sprawowana jest o północy, ale może być odprawiona wcześniej, aby jak najwięcej osób mogło w niej uczestniczyć.

– Msza Święta dla chorych.

– Msza Święta na zakończenie nawiedzenia. Jest sprawowana po Godzinie Miłosierdzia, a więc ok. 15.30. Jest ona uwieńczeniem wszystkich przeżyć, co należy podkreślić w czasie tej uroczystej celebracji.

Poza celebracjami Eucharystii przeżywane są wspólne modlitwy. Szczegółowe propozycje takich modlitw i nabożeństw zamieszczone są w dziale Modlitwy. Należy również przewidzieć czas na modlitwę indywidualną w ciszy.

 

Przygotowania zewnętrzne

W kościele należy przygotować miejsce, na którym będzie umieszczony obraz Jezusa Miłosiernego oraz relikwie św. Faustyny i bł. Jana Pawła II. Obrazu ani relikwii nie umieszczamy na ołtarzu. Według przepisów liturgicznych „w nowych kościołach nie należy nad ołtarzem umieszczać ani figur, ani obrazów Świętych. Nie powinno się również na mensie ołtarza umieszczać relikwii Świętych, gdy się je wystawia do uczczenia przez wiernych” (Obrzędy poświęcenia kościoła i ołtarza, s. 120, nr 10). W obrzędzie przywitania przewidziane jest umieszczenie kwiatów, a także większego lampionu przed obrazem i relikwiami. Lampion ten będzie płonął przez cały czas nawiedzenia, a po jego zakończeniu pozostanie w parafii jako jeden ze znaków przypominających te szczególne chwile w życiu parafii.

W kościele należy przygotować miejsce, na którym będzie umieszczony obraz Jezusa Miłosiernego oraz relikwie św. Faustyny i bł. Jana Pawła II. Przed obrazem można umieścić świecę, od której w niektórych celebracjach wierni będą mogli zapalać swoje świece. W obrzędzie przywitania obrazu i relikwii przewidziane jest również umieszczenie w tym miejscu kwiatów.

Wcześniej należy przygotować Księgę Nawiedzenia (Księgę czynów miłosierdzia), do której poszczególni wierni, dzieci, młodzież i dorośli, a także rodziny oraz grupy parafialne będą mogli wpisywać podjęte zobowiązania i postanowienia. Postanowienia te powinny dojrzewać w czasie przygotowania do nawiedzenia. Można je wpisywać wcześniej lub też w czasie nawiedzenia.

Wskazane jest w okresie przygotowania zachęcić wiernych, aby składali na piśmie prośby do Jezusa Miłosiernego. Prośby te mogą być składane w odpowiedniej puszce, a następnie odczytane w wyznaczonych godzinach w czasie nawiedzenia. Zgromadzeni wierni wspólnie modliliby się w tych intencjach.

Czytelnym znakiem okazywania innym miłosiernej pomocy jest złożenie ofiary pieniężnej na wyznaczony cel. Można na ten cel składać ofiary wcześniej lub w czasie nawiedzenia. Chodzi w tym przypadku o pomoc charytatywną konkretnej grupie osób znajdujących się w potrzebie.