Modlitwy o wiarę, nadzieję i miłość

 

POBIERZ tekst:

doc pdf

 

Spraw, Panie, aby moja wiara była mocna i radosna (Paweł VI)

Panie, wierzę, chcę wierzyć w Ciebie! Spraw, żeby wiara moja była pełna, żeby przenikała moje myśli, mój sposób sądzenia o rzeczach Bożych i rzeczach ludzkich.

O Panie, spraw, żeby wiara moja była dobrowolna, to znaczy, żebym osobiście zgodził się i przylgnął do tej wiary, ażebym przyjął wszelkiego rodzaju wyrzeczenia i wszelkie obowiązki, jakie ona niesie z sobą, i żeby ta wiara wyrażała szczyty mojej osobowości.

O Panie, spraw, żeby wiara moja była pewna, oparta na całym szeregu dowodów i wewnętrznym świadectwie Ducha Świętego, pewna swoim umacniającym światłem i uspakajającym wnioskiem, który daje mi jak gdyby odpoczynek dla duszy.

O Panie, spraw, żeby wiara moja była silna, żeby się nie lękała trudnych problemów, żeby była zawsze chciwa i gorliwa nowych świateł, żeby się nie obawiała przeciwności ze strony tych, którzy wątpią albo, kiedy ją odrzucają, kiedy jej zaprzeczają, ale żeby spoczywała na przekonaniu wewnętrznym, że to jest Twoja prawda; żeby zawsze moja wiara zwycięsko przechodziła ponad krytyką i ciągle się utwierdzała, przezwyciężała trudności dialektyczne i duchowe, na jakich upływa dzisiaj nasze życie doczesne.

O Panie, spraw, żeby wiara moja była radosna i żeby dawała pokój i szczęście mojemu duchowi, żeby usposabiała do rozmowy z Bogiem i do rozmów z ludźmi, tak iżby promieniowała tym świętym obcowaniem, świętym i ludzkim, i żeby dawała to szczęście, jakie płynie od kogoś, kto wiarę posiada.

O Panie, spraw, żeby wiara moja była skuteczna; daj miłości mojej sposób, ażebym mógł tę wiarę wyrazić na zewnątrz tak, aby powstała prawdziwa przyjaźń z Tobą, abym Ciebie przez moją działalność okazywał w cierpieniu, w oczekiwaniu ostatecznego objawienia, w ciągłym poszukiwaniu i dawaniu nieustannego świadectwa, żebym w tym wszystkim znajdował także pokarm dla ufności i dla nadziei.

O Panie, spraw, żeby wiara moja była pokorna, ażeby opierała się nie tylko na doświadczeniu mojej myśli i mojego uczucia, ale żeby była wzbogacona świadectwem Ducha Świętego i żeby nie szukała lepszej gwarancji niż w uległości Tradycji i autorytetowi Magisterium Kościoła świętego. Amen.

 

Modlitwa o nadzieję
(o. Ł. Królikowski OFMConv.)

 

Boże, nadziejo nasza! Wzbudź w nas nadzieję chrześcijańską, aby była naszą podporą i pociechą. Nie dopuść na nas klęski załamania się pod codziennym krzyżem cierpienia. Jak siewca cieszy się wizją bogatego żniwa, a matka w boleściach rodząca przyjściem na świat dziecka, tak my cierpiący po łzach spodziewamy się radości, po ucisku – wyzwolenia, po trwodze – spokoju, po ciemnościach – blasku światłości, a za progiem śmierci – zorzy zmartwychwstania i wiecznej szczęśliwości.

Ty podczas ziemskiej wędrówki ratujesz nas od rozpaczy, napełniasz nadzieją, bo Syn Twój, Jezus Chrystus, jest zawsze z nami przez wszystkie dni życia. On nie zostawia nas sierotami, każde brzemię czyni lekkim, a jarzmo słodkim. Spieszy nam z pomocą w każdej potrzebie i staje przy nas, jako cichy i pokornego serca. Przez Syna Twego, a naszego Zbawiciela, wychwalamy Cię, Ojcze, i uwielbiamy teraz i na wieki. Amen.

 

Modlitwa o miłość
(ks. L. Walaszek SDB)

 

Boże, od Ciebie otrzymaliśmy miłość w zarodku, aby w nas rosła i dojrzewała, pozwól nam zanieść do Ciebie wspólne wołanie o wzrost tej miłości i o jej owocowanie każdego dnia więcej i więcej. Spraw, niech nasza miłość będzie cierpliwa, uczynna, wolna od zaborczości i zazdrości. Niech miłość nasza nie szuka zaszczytów, nie czyni nikomu źle, niech będzie pokorna, cicha i uprzejma. Daj nam taką miłość! Niech miłość Twoja w nas leczy nasze samolubstwo, niech umie przebaczać i niech nie unosi się gniewem. Daj nam taką miłość!

Niech nasza miłość raduje się sprawiedliwością i prawdą, niech pomaga mężnie znosić wszystko, co boli i rani. Daj nam taką miłość! Niech nasza miłość będzie wierna i ufna, dodająca odwagi innym i pocieszająca w niedoli. Daj nam taką miłość, Duchu Święty, Miłości Ojca i Syna, wlewaj w nasze serca miłość Bożą, abyśmy mogli miłować Boga w Trójcy Świętej jedynego i naszych bliźnich – dzieci Boże – mocą Twojej w nas miłości. Amen.

 

Modlitwa o dar wiary dla narodów świata
(kard. J. Newman)

 

Panie Jezu Chryste, Ty jesteś Królem całego świata, nadzieją i oczekiwaniem wszystkich narodów. Wszystkich ludzi odkupiłeś drogocenną Krwią. Spojrzyj łaskawie na wszystkie narody, które rozrzucone są po szerokim świecie i daj im poznanie Twojej prawdy. Pomnij, o Panie, na gorzkie boleści, które musiałeś znosić, kiedy Cię zdradzono, na Twoje święte cierpienie podczas krzyżowej drogi, i zmiłuj się nad duszami, które stworzyłeś.

Patrz, o Panie! Tylko część ludzkości przyjęła Twoje imię. Tylko część pełna wiary modli się do Ciebie. Tysiące i miliony, na wschodzie i zachodzie, na północy i południu, w każdej godzinie przechodzą z tego życia do wieczności.

Biednym, którzy Cię nie znają, nie policz ich grzechów, ale okaż światu jak najszybciej Twoją łaskę. Pozwól, by wszyscy ludzie Ciebie poznali, w Ciebie uwierzyli, Tobie służyli. Ty jesteś naszym życiem i zbawieniem, naszym zmartwychwstaniem, razem z Ojcem i Duchem Świętym, Jedyny Bóg w wieczności. Amen.