Modlitwy w intencji chorych

 

POBIERZ tekst:

doc pdf

 

Modlitwy za wszystkich chorych

 

Panie Jezu Chryste, wysłuchaj próśb i błagań, westchnień i łez wszystkich chorych. Dodaj im otuchy, rozjaśnij pokrzyżowane przez chorobę drogi, którymi zdążają do swego ostatecznego celu. Obejmujemy myślą chorych w naszej parafii i na całym świecie. Tych, którzy cierpią w domu, którzy przebywają w szpitalach i szukają zdrowia w sanatoriach. Przemów do wszystkich swą łaską. Pomnóż ich wiarę, że cierpienia i łzy nie idą na marne, lecz przyczyniają się do zbawienia świata. Umocnij nadzieję na powrót do zdrowia. Ty przyjmujesz ich ból i jednoczysz ze swoją męką. Chcesz, abyśmy wszyscy stali się Twymi współpracownikami w dziele odkupienia świata i rzeźbili w sobie Twoje Oblicze i Twoje rysy, wyryte w głębi serca każdego z nas. Amen.

 

Wezwania w intencji dotkniętych różnymi chorobami

 

Zwróćmy się z ufnością do Ojca niebieskiego, który umiłował każdego człowieka i do każdego z nich przychodzi w swoim Synu, Jezusie Chrystusie. W Nim obdarza świat pełnią swego błogosławieństwa i przez Niego napełnia ludzkie serca darem Ducha Świętego. Prośmy Go, aby obdarzył tymi darami wszystkich chorych:

 

Prosimy Cię, najlepszy Ojcze! (lub inna aklamacja)

daj wszystkim chorym zrozumieć sens i godność cierpienia;

pomóż im przeżywać cierpienie w zjednoczeniu z Twoim Synem;

naucz ich ofiarowywać własny ból za innych;

wlej w nich łaskę niezachwianej wiary;

napełnij ich serca ciepłem swej miłości;

nie dopuść, aby pogrążyli się w smutku;

umocnij ich w modlitwie o dar uzdrowienia;

wzbudź w nich pragnienie przyjmowania Komunii świętej;

otwórz ich serca na łaskę sakramentu namaszczenia chorych;

spraw, by każdy chory był traktowany z należnym mu szacunkiem;

błogosław wszystkim, którzy służą pomocą chorym;

umocnij nadzieję, że otrzesz z oczu wszelką łzę.

 

Ojcze niebieski, Twój Syn w swym ziemskim życiu przywracał zdrowie chorym i współczuł cierpiącym, a gdy nadeszła Jego godzina, wziął na swe ramiona krzyż, by poprzez cierpienie dokonać zbawienia świata. Błogosław wszystkim chorym przez swojego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Amen.