Modlitwy za zmarłych

 

POBIERZ tekst:

doc pdf

 

Poniższe teksty są zaczerpnięte z modlitw odmawianych w czasie procesji na cmentarz przeżywanej w uroczystość Wszystkich Świętych lub Dzień Zaduszny. Przy każdej z pięciu części modlitwy można odmawiać dziesiątek różańca.

 

Za zmarłych kapłanów

 

Do Jezusa, Najwyższego i wiecznego Kapłana, zanieśmy gorące prośby za tych spośród zmarłych, których powołał do świętej służby głoszenia Ewangelii, sprawowania sakramentów i kierowania ludem Bożym.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

– módlmy się za wszystkich zmarłych papieży, biskupów i kapłanów, aby zostali na wieki włączeni do społeczności apostołów;

– módlmy się za zmarłych biskupów, kapłanów i diakonów naszej archidiecezji, aby się spotkali w domu Ojca z braćmi, którym służyli w imieniu Chrystusa;

– módlmy się za zmarłych kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii (w naszym mieście), aby otrzymali nagrodę za wierną służbę.

Boże, wiekuisty Pasterzu i Rządco całego świata, wysłuchaj modlitwy swojego ludu i przyjmij do wiecznej chwały wszystkich, którzy mieli udział w świętej służbie kapłańskiej Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

Za rodziców, krewnych i przyjaciół

 

Do Jezusa Chrystusa, który swoją Matkę, Maryję, wziął po śmierci z ciałem i duszą do nieba, zanieśmy gorącą modlitwę za naszych zmarłych rodziców, krewnych i przyjaciół.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

– módlmy się za zmarłych rodziców, którym zawdzięczamy życie i wychowanie, aby cieszyli się wiecznym życiem w domu Ojca w niebie;

– módlmy się za naszych dziadków, rodzeństwo i innych członków rodziny, którzy odeszli już z tego świata, aby znaleźli pokój w rodzinie niebieskiej;

– módlmy się za naszych zmarłych przyjaciół, znajomych i dobrodziejów, aby Bóg otarł wszelką łzę z ich oczu i napełnił ich serca wiecznym pokojem.

Boże, którego miłosierdzie nie zna granic, daj odpuszczenie wszystkich grzechów naszym zmarłym rodzicom, krewnym i dobrodziejom, aby uwolnieni od wszelkiej zmazy, przez miłosierdzie Twoje uzyskali błogosławieństwo światła wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Za zasłużonych dla Kościoła i społeczeństwa

 

Do Jezusa Chrystusa, który przyszedł nie po to, aby Jemu służono, lecz żeby służyć, módlmy się serdecznie za wszystkich, którzy będąc znani i nieznani, za życia na tej ziemi, służyli Bogu i bliźnim w miłości Chrystusowej.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

– módlmy się za zmarłych braci i siostry ze zgromadzeń zakonnych, aby oglądali Boga, któremu w miłości ofiarowali swe życie;

– módlmy się za wiernych zmarłych, którzy pracę, cierpienia, zdolności i wykształcenie oddali na służbę Kościoła, aby Bóg wprowadził ich do szczęścia i królowania w niebie;

– módlmy się za wiernych zmarłych, którzy na różnych stanowiskach społecznych przyczyniali się do wzrostu sprawiedliwości, moralności, kultury i pokoju w naszym narodzie i w całej rodzinie ludzkiej, aby Bóg wynagrodził radością wieczną ich wysiłki.

Boże, Dawco życia i Zwycięzco śmierci, wysłuchaj modlitwy swojego Kościoła i spraw, aby wszyscy, którzy na ziemi swoją pracą, cierpieniem i modlitwą budowali królestwo Chrystusowe, mogli się radować życiem wiecznym w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Za ofiary wojen i prześladowań

 

Jezusa Chrystusa, który życie oddał za swoich przyjaciół, prośmy z ufnością o zbawienie wszystkich poległych w walce o wolność naszej Ojczyzny i innych narodów, a także za ofiary wojen i prześladowań.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

– módlmy się za wszystkich uczestników walk o niepodległość Ojczyzny i wolność innych narodów, których groby rozsiane są po całym świecie, aby Pan nagrodził ich cierpienia i śmierć życiem wiecznym;

– módlmy się za naszych rodaków, poległych na frontach wojennych, w obozach i miejscach kaźni, aby radowali się szczęściem w niebieskiej ojczyźnie;

– módlmy się za zabitych przez totalitarne reżimy w obronie prawdy, wolności i godności człowieka, aby otrzymali koronę zwycięstwa z rąk samego Boga.

Prosimy Cię, Panie, okaż miłosierdzie Twoim wiernym, którzy oddali życie za swych braci, aby na wieki cieszyli się owocami swej ofiary i pokładanej w Tobie nadziei. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Za wszystkich zmarłych

 

Błagajmy Chrystusa, który za nas umarł i zmartwychwstał, aby dał udział w swoim wiecznym życiu wszystkim, którzy już odeszli z tego świata.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

– módlmy się za wszystkich, którzy zginęli w wypadkach samochodowych, katastrofach lotniczych, zamachach terrorystycznych, aby przekroczywszy bramę śmierci, weszli do krainy wiecznego życia i szczęścia;

– módlmy się za wszystkich, których ciała spoczęły na tym cmentarzu (w tym kościele, na cmentarzu parafialnym), aby Pan wskrzesił ich do życia w chwale;

– módlmy się za wszystkich wiernych zmarłych, aby Pan przyjął ich do chwały wiecznej.

Boże, Ty pragniesz zbawienia ludzi i hojnie udzielasz przebaczenia; prosimy Twoją dobroć, abyś za wstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy i wszystkich świętych, dopuścił sługi i służebnice Twoje, którzy zeszli z tego świata, do udziału w wiecznej szczęśliwości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.