Modlitwa o dobre owoce nawiedzenia

 

 

W okresie przygotowania do nawiedzenia powinna trwać intensywna modlitwa o dobre przeżycie tego świętego czasu. Wskazane jest, aby wybrać jedną z modlitw i udostępnić członkom wspólnoty parafialnej. Tę modlitwę mogą odmawiać indywidualne osoby i rodziny, a także cała wspólnota w czasie nabożeństw oraz na zakończenie Eucharystii. Proponowana poniżej modlitwa jest tekstem ułożonym przez św. Faustynę (por. Dzienniczek, 163). Dodane zostało wprowadzenie nawiązujące do okoliczności, w których modlitwa jest odmawiana, a liczba pojedyncza została zamieniona na mnogą, co wydaje się być lepsze przy wspólnym odmawianiu. Można oczywiście wykorzystać oryginalną wersję, znajdującą się w Dzienniczku.

 

Modlitwa

 

Miłosierny Jezu, spraw, aby czas nawiedzenia Twego świętego wizerunku w naszej parafii przyniósł obfite owoce w życiu każdego człowieka i wszystkich rodzin.

 

Spraw, abyśmy całkowicie przemieniali się w miłosierdzie Twoje i byli żywym odbiciem Ciebie, o Panie; niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez nasze serce i duszę do bliźnich.

 

Dopomóż nam, aby oczy nasze były miłosierne, byśmy nigdy nie podejrzewali i nie sądzili według zewnętrznych pozorów, ale dostrzegali to, co piękne w duszach bliźnich i przychodzili im z pomocą.

 

Dopomóż nam, Panie, aby słuch nasz był miłosierny, byśmy skłaniali się do potrzeb bliźnich, by uszy nasze nie były obojętne na bóle i jęki braci.

 

Dopomóż nam, Panie, aby język nasz był miłosierny, byśmy nigdy nie mówili ujemnie o bliźnich, ale dla każdego mieli słowo pociechy i przebaczenia.

 

Dopomóż nam, Panie, aby ręce nasze były miłosierne i pełne dobrych uczynków, byśmy umieli czynić dobrze bliźniemu, a na siebie przyjmować cięższe i bardziej mozolne prace.

 

Dopomóż nam, aby nogi nasze były miłosierne, byśmy zawsze spieszyli z pomocą bliźnim, opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie. Odpocznienie nasze niech będzie w służbie bliźnim.

 

Dopomóż nam, Panie, aby serce nasze było miłosierne, byśmy współczuli ze wszystkimi cierpieniami bliźnich, byśmy nigdy nie odmówili serca nikomu, nawet tym, którzy nadużywać będą naszej dobroci.

 

Miłosierny Jezu, przemień nas w siebie, bo Ty wszystko możesz. Amen.

Święta Siostro Faustyno, módl się za nami.

Błogosławiony Janie Pawle II, módl się za nami.