Skrzynka intencji

 

 

Czas nawiedzenia będzie dla parafii błogosławieństwem, czasem wielkiego obdarowania. Członkowie wspólnoty powinni mieć możliwość osobistej modlitwy w ciszy, by przedstawić Jezusowi swoje intencje.

W przygotowaniu do przeżycia nawiedzenia trzeba również przypomnieć o znaczeniu wzajemnej modlitwy za siebie oraz modlitwy przeżywanej we wspólnocie. Pan Jezus powiedział: „Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,19-20).

Należy więc umożliwić wiernym składanie próśb, które staną się intencją modlitwy całej wspólnoty. W programie czuwania należy przewidzieć jedną lub kilka godzin, w czasie których składane przez wiernych prośby będą odczytane, a następnie w tych intencjach będzie trwała modlitwa w różnych formach: sprawowanie Eucharystii, różaniec, litanie lub inne modlitwy.

Parafia może też przygotować specjalne karteczki ułatwiające wpisywanie takich modlitw. Z jednej strony karteczki powinna być zachęta do modlitwy, a z drugiej możliwość napisania własnej intencji.

Karteczki te można zamówić w Wydawnictwie św. Stanisława bm Archidiecezji Krakowskiej