Modlitwa w szczególnych intencjach

 

Czas nawiedzenia będzie wypełniony modlitwą. Do Jezusa Miłosiernego popłyną serdeczne dziękczynienie i prośby. Każdy przyniesie intencje własne i swoich najbliższych. Wszyscy je wesprą swoim wstawiennictwem u Boga.

Są też intencje szczególne, wspólne dla całej parafii. Pierwszą z nich jest modlitwa o dar nowych powołań kapłańskich i zakonnych oraz o świętość kapłanów. Tylko tam, gdzie są kapłani, może być sprawowana Eucharystia i mogą być udzielane sakramenty święte. I tylko tam, gdzie kapłani, wspierani modlitwą wiernych świeckich, w pełni angażują się w Boże sprawy, wspólnota Kościoła wzrasta w wierze i w świętości.

Drugą wyróżnioną intencją, jest modlitwa o błogosławieństwo dla rodzin. Są one powołane, by być Domowym Kościołem i potrzebują duchowego wsparcia, by pokonać pojawiające się w ich życiu trudności oraz cierpliwie tworzyć szczęśliwą wspólnotę miłujących się osób.

Na naszej stronie nie jest proponowane osobne spotkanie „dla rodzin”, gdyż bogata i zróżnicowana problematyka życia rodzinnego jest obecna w każdym nabożeństwie. Poszczególni członkowie rodziny będą uczestniczyć w tych godzinach czuwania, które są dla nich możliwe lub specjalnie przeznaczone (spotkania dla młodzieży, dzieci, chorych). Wyróżnionym spotkaniem, szczególnie mocno dotykającym życia rodziny, jest Droga krzyżowa o przebaczeniu. Rodziny są również zaproszone, by – w miarę możliwości – wspólnie uczestniczyć w Eucharystii rozpoczynającej lub kończącej czas nawiedzenia.

Należy dołożyć wszelkich starań, aby owoce nawiedzenia obrazu i relikwii, objawiły się w rodzinach, w ich wspólnej modlitwie i wzajemnych relacjach. Ważne znaczenie będzie miało rodzinne spotkanie modlitewne przeżyte wieczorem po zakończeniu nawiedzenia lub w innym dogodnym czasie. Członkowie rodziny mogą się podzielić swoimi przeżyciami i postanowieniami. Można przynieść z kościoła ogień, który płonął przed obrazem Jezusa Miłosiernego, przyjrzeć się nabytym pamiątkom i umieścić je w wybranym miejscu (szczególnie tryptyk przedstawiający Pana Jezusa, św. Faustynę i bł. Jana Pawła II).

Na te spotkania w Domowym Kościele przygotowane są odpowiednie pomoce. Zachęcamy duszpasterzy, aby przekazali je rodzinom.