Uwagi wstępne

 

Nasza strona zawiera pomoce do przeżywania nabożeństw w czasie nawiedzenia obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii św. Faustyny i bł. Jana Pawła II. Propozycje wspólnych czuwań są zróżnicowane, aby mogły służyć różnym grupom wiekowym i pomóc przeżyć różne aspekty wielkiej tajemnicy miłosierdzia. Bł. Jan Paweł II w liście Novo millennio ineunte zachęcał, aby postawę miłosierdzia czynić „stylem bycia” i „formą głoszenia dobrej nowiny o królestwie Bożym” (por. nr 50).

O dar takiej postawy miłosierdzia dla wszystkich członków wspólnoty parafialnej modlimy się w okresie przygotowania i trwania nawiedzenia, a także po jego zakończeniu. Ważną częścią tej modlitwy są wspólne nabożeństwa.

Szczególne akcenty we wspólnych
i indywidualnych modlitwach

W miarę możliwości należy tak ukształtować poszczególne nabożeństwa, aby każde z nich kończyło się aktem zawierzenia miłosierdziu Bożemu osób, a także tematów, intencji i spraw, które noszą w sercach uczestnicy czuwania modlitewnego. Czas nawiedzenia powinien pogłębić w nas umiejętność zawierzania Bogu z bezgranicznym zaufaniem siebie samych i innych ludzi. Rodziny mogą dokonywać takiego aktu również w swoim mieszkaniu, gromadząc się przy domowym ołtarzyku, na którym należy umieścić pamiątki z peregrynacji.

W programie nawiedzenia należy przewidzieć dłuższe chwile ciszy i zachęcić poszczególne osoby, rodziny, grupy, aby oprócz udziału w Eucharystii i wspólnych nabożeństwach, trwały również na indywidualnej modlitwie przed obrazem Jezusa Miłosiernego.

Należy zadbać o to, aby w czasie nawiedzenia dobrze wykorzystać znaki, które wyrażają naszą wiarę. Chodzi przede wszystkim o sam obraz i relikwie, których znaczenie należy wyjaśnić i zachęcić wiernych do ich uczczenia. Można to uczynić w czasie wspólnego nabożeństwa lub w indywidualnej modlitwie. Inny znak to lampion (lampka oliwna), który można ustawić przed obrazem, a po końcowej Mszy Świętej przedstawiciel parafii przenosi ten ogień w wyznaczone miejsce w kościele (przed ołtarz lub przed obraz Jezusa Miłosiernego, który jest na stałe w kościele). To światło można zapalać szczególnie w czasie nabożeństw do miłosierdzia Bożego. Szczegółowe wskazania podane są w części Liturgia: Przywitanie obrazu i Pożegnanie obrazu.

Przygotowanie programu

Każdy temat poruszany w nabożeństwach powinien być wcześniej przygotowany. Poszczególne osoby i grupy parafialne, działając pod kierunkiem duszpasterzy, mogą podjąć odpowiedzialność za przeprowadzenie kolejnych nabożeństw i godzin czuwania modlitewnego. Trzeba dążyć do tego, aby w całodobowym czuwaniu pojawiły się wszystkie sprawy ważne dla konkretnych ludzi, dla rodzin, wspólnot życia konsekrowanego, a także dla całej parafii. Dlatego konieczna jest wcześniejsza rozmowa o programie, o jego najważniejszych punktach, o sposobie przygotowania poszczególnych godzin czuwania. Oto kilka sugestii na ten temat:

Modlitwa w godzinach wieczornych

W wieczornej części czuwania można liczyć na największy udział wiernych. Wtedy też powinny mieć miejsce szczególnie ważne spotkania i zostać podjęte istotne tematy. Stąd propozycja uczczenia obrazu z medytacją nad jego symboliką, droga krzyżowa pogłębiająca w naszym życiu temat przebaczenia, spotkanie z młodzieżą, a także modlitwa w intencjach, które wierni przekazali na kartkach z prośbą o przedstawienie ich Bogu.

17.00    Przywitanie obrazu i relikwii

Eucharystia

Modlitwa w ciszy przed obrazem

19.00    Uczczenie obrazu i relikwii

20.00    Modlitwa w ciszy

20.30    Droga krzyżowa z aktem przebaczenia

21.30    Modlitwa w ciszy

22.00    Czuwanie młodzieży

23.00    Modlitwa w ciszy

23.30    Modlitwa z odczytywaniem próśb

24.00    Eucharystia

Po Mszy Świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu

Czuwanie nocne

Tematykę nocnego czuwania można poświęcić modlitwie błagalnej i wynagradzającej. Powinna ona być przeżywana przed wystawionym Najświętszym Sakramentem i być kontynuacją modlitwy za parafię, za rodziny i poszczególne osoby.

1.00     Różaniec z odczytywaniem próśb

2.00     Modlitwa w ciszy

2.30     Modlitwa za powołanych i w innych intencjach

3.30     Modlitwa w ciszy

4.00     Modlitwa wynagradzająca za grzechy świata

5.00     Modlitwa w ciszy

5.30     Różaniec z odczytywaniem próśb

6.30     Zakończenie nocnej adoracji

Poranne Msze Święte według stałego porządku

Modlitwa w ciągu dnia

Program przedpołudniowy będzie zależny przede wszystkim od tego, w jakim stopniu w czuwaniu modlitewnym będą mogły uczestniczyć dzieci oraz gimnazjaliści. Należy dążyć do tego, aby w czasie nawiedzenia nie zabrakło spotkań, które w szczególny sposób poświęcone są modlitwie dzieci przed obrazem Jezusa Miłosiernego. Trzeba także uwzględnić Mszę Świętą dla chorych. W tej części czuwania warto podkreślić Modlitwę o łaskę duchowej odnowy parafii. Może ono stanowić pewne podsumowanie wielogodzinnego czuwania, w którym pojawiło się wiele tematów i intencji. Zaleca się, aby przeżyć to nabożeństwo w takim czasie, w którym może w nim uczestniczyć więcej osób.

9.00     Modlitwa w różnych intencjach

10.00    Modlitwa w ciszy

10.30    Msza Święta dla chorych (z udzielaniem sakramentu chorych)

11.30    Modlitwa w ciszy

12.00    Czuwanie modlitewne dzieci

13.00    Modlitwa w ciszy

14.00    Modlitwa o łaskę duchowej odnowy parafii

15.00    Godzina Miłosierdzia

15.20    Eucharystia

16.30    Pożegnanie obrazu i relikwii

Przygotowanie pomocy duszpasterskich

Ważną pomocą w przeżywaniu tego świętego czasu może być Księga nawiedzenia, w której będą wpisywane czyny miłosierdzia, puszka lub koszyczek, do których wierni będą mogli składać swoje intencje modlitewne, a także przygotowanie daru ofiarnego, jaki parafia złoży dla potrzebujących (więcej na ten temat w części „Przygotowanie”).

Dzielenie się doświadczeniami

Peregrynacja obrazu i relikwii będzie trwała ponad dwa lata. W miarę jej przeżywania parafie, które już ją przeżyły, będą mogły podzielić się swoim doświadczeniem. Zachęcamy, aby dokonywało się to nie tylko w indywidualnych rozmowach, lecz także przez udostępnianie przygotowanych w parafiach materiałów na naszej stronie internetowej. Więcej szczegółów i kontakt na stronie "Prosimy o nadsyłanie zdjęć".

index.php?option=com_content&view=article&id=25