Wieczór Jana Pawła II

 

Jedną z pięknych form spotkania z Janem Pawłem II, a przez niego z tajemnicą Miłosierdzia Bożego, są specjalne spotkania zwane "Wieczorami Jana Pawła II". Na miesiąc marzec 2012 przygotowany jest Wieczór poświęcony tajemnicy cierpienia i pomocy cierpiącym. Zachęcamy do rozważenia tej tajemnicy i obejrzenia filmu, który jest jej poświęcony.