Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

POBIERZ tekst:

doc pdf

 

Poniższe propozycje wezwań dziękczynnych i błagalnych można włączyć w przeżycie nabożeństwa czerwcowego. Wskazane jest, aby w całość przeżyć tego dnia wpisane było również wspólne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego.

 

Wezwania dziękczynne

 

P: Panie Jezu, w dniu zakończenia czasu nawiedzenia Twego wizerunku w parafiach naszej archidiecezji przyjmij nasze dziękczynienie, za niezliczone dary, które wlałeś w serca ludzi w naszej parafii i innych wspólnotach. Chcemy więc powtarzać z głębi serca: Dziękujemy Ci, Panie.

 

Lektorzy odczytują wezwania. Po każdym powtarza się aklamację dziękczynną:

Za wszystkich, którzy z wiarą i miłością przeżyli czas nawiedzenia,

Za wszystkich, którzy uczcili Twój wizerunek oraz relikwie Apostołów Twego miłosierdzia,

Za wszystkich, którzy czuwali na modlitwie wypraszając dla nas miłosierdzie,

Za wszystkich, którzy podjęli dobre postanowienia dotyczące ich życia,

Za wszystkich, którzy przystąpili do spowiedzi,

Za wszystkich, którzy z wiarą poznawali tajemnicę Twego miłosierdzia w czasie rekolekcji, osobistej lektury i medytacji,

Za wszystkich, którzy często odmawiają Koronkę upraszającą miłosierdzie dla całego świata,

Za wszystkich, którzy gorliwie spełniają czyny miłosierdzia,

Za wszystkich, którzy włączyli się w zespoły niosące pomoc potrzebującym,

Za wszystkich, którzy uczestniczą w parafialnych nabożeństwach do Twego Miłosierdzia,

Za wszystkich, którzy uzyskali siły, aby przebaczyć winowajcom,

Za wszystkich, którzy zostali umocnieni w trosce o miłość małżeńską i rodzicielską,

Za wszystkich, którzy umocnili swoją wiarę,

Za wszystkich, którzy zawierzyli Tobie swoje życie,

Za wszystkich, którzy usłyszeli w sercu i przyjęli głos powołania,

...

Za wszystkie dary, jakimi obdarzyłeś naszą parafię i całą archidiecezję,

P: Bądź uwielbiony, miłosierny Jezu, w Twoich darach, którymi nieustannie napełniasz serca Twoich wiernych, umacniasz małżeństwa i rodziny, jednoczysz parafie i małe wspólnoty, które w niej posługują. Miłosierdzie Twoje pragniemy wyśpiewywać na wieki. Wyrażamy je w cichej modlitwie i wspólnym śpiewie.

Chwila ciszy na indywidualne dziękczynienie.

Śpiew: Misericordias Domini in aeternum cantabo.

 

Wprowadzenie do śpiewu litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

P: Wierzymy, Panie, że złożyłeś w naszych sercach wielkie dary. Jednak te serca są słabe i podobne do kruchych naczyń. Dlatego błagamy, abyś te skarby wiary, zaufania, miłości, przebaczenia, jedności, ofiarności i wiele innych, zachował przed zagrożeniami i nieustannie pomnażał. Kierujemy nasze błaganie do Twego Najświętszego Serca. Ono jest gorejącym ogniskiem miłości, jest cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, jest źródłem życia i świętości. Z Twego przebitego Serca wypływają zdroje łask. Na świętym wizerunku, w który się wpatrywaliśmy i nadal się wpatrujemy, widzieliśmy szczególnie dwa strumienie, spływające na nas. W nich się obmywamy z grzechów i one dają nam udział w Twoim boskim życiu. To dary wyzwolenia i przebóstwienia. Niech one dalej nas obdarowują w trwającym Roku Wiary, abyśmy szeroko otwierali drzwi naszego serca dla Ciebie. Wszystkie te intencje chcemy wyrazić w cichej modlitwie oraz wzywając Twego zmiłowania słowami litanii.

Chwila ciszy.

Śpiew litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa.